YÖNETİM BİLİMİ KONUSUNDA ONDÖRT KİTABIN ÖZETİ

Kaynak : www.mahmutozdemir.com
Yazar : Mahmut Özdemir
Yayinlanma Tarihi : 26.09.2009


  

SUNUŞ
 

1981 Yılından bu yana onaltı yıldır çeşitli üniversitelerde İşletme Yönetimi ile ilgili  dersler verdik. Bundan da önce öğrenci iken pek çok dersler aldık. Tecrübe ile anladık ki, en çok kalıcı olan bilgiler, hocaların derste tek taraflı olarak anlattıklarından daha çok, öğrencinin bizzat kendisinin emek ve zaman harcayarak hazırladığı çalışmalardan sağlanmaktadır. Gelecekte yönetici olacak öğrenciler, bilgi birikimini henüz öğretim yıllarında elde ederse, bunu iş ve uygulama sırasında kazanacakları tecrübe ile birleştirerek başarılı birer yönetici olmaları için önemli bir engel kalmayacaktır. Bu anlayış ve düşüncelerle, Fakültemiz İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon derslerinde, ders kitaplarına ek olarak yönetimle ilgili herhangi bir kitabın okunarak özetinin çıkarılmasını ve sınıfta sunuşunun  yapılmasını bir kaç yıldır her öğrenciden ödev olarak istemekteyiz.
   1996-1997 Öğretim Yılında İşletme Bölümü II. Sınıfında da aynı çalışmayı yaptıktan sonra, öğrencilerin çok değerli emek ve zamanlarını harcayarak hazırladıkları bu kitap özetlerinden seçilmiş birkaç tanesini birleştirerek öğrencilerin yoğun arzusu üzerine daha çok kişinin istifade etmesi amaçlanmıştır. Yaklaşık otuz kitaptan ondört tanesini seçtikten sonra elinizdeki bu metin ortaya çıkmıştır. Yönetim ile ilgili ondört kitap yaklaşık üçbin sayfa hacimde iken yüz sayfanın altında bir kitap hacmine  indirilmiştir. Özetlerin çıkarılması, metinlerin yazılması ve düzeltmelerin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim.
      

Bu kitap özetlerinin tüm öğrencilerimize ve ilgilenenlere yararlı olmasını dilerim. 29 Mayıs 1997
 

Prof. Dr. Mahmut  ÖZDEMİR
KKÜ. İ.İ.B.Fak. İşletme Bölümü
Yönetim ve Organizasyon ABD Bşk.
 

İÇİNDEKİLER

1. Kitap: ETKİN YÖNETİCİLİK
    Peter F. DRUCKER
    Özet: Sanem GÜLEN

2. Kitap: BAŞARILI YÖNETİM VE
YÖNETİCİLİK TEKNİKLERİ-YÖNETİM SANATI
    Nihat AYTÜRK
    Özet: Meltem ÖZŞAHİN

3. Kitap: YÖNETİM UYGULAMASI:YÖNETİMİN DOĞASI
    Peter F. DRUCKER
    Özet: Tolga AKGÜL

4. Kitap: STRATEJİK YÖNETİM VE LİDERLİK
     Mustafa ÖZEL
     Özet: Burcu YÜCEL

5. Kitap: YÖNETİMDE 32 ALTIN KURAL
    Richard R. CONARROE
    Özet: Hasan ERİN

6. Kitap: YÖNETİCİNİZİ SİZ YÖNETİN
    William P. ANTHONY
    Özet: Şua Doğuş YİĞİTER

7. Kitap: REKABETTE ÜSTÜNLÜĞÜN SIRRI: İNSAN
    İNSANLAR SAYESİNDE PERFORMANS (Sayfa: 1-71)
    Jeffrey PREFFER
    Özet: Belde ÖZKAN

8. Kitap: İNSAN TABİATINI TANIMA
    SOSYAL ROLLER VE KİŞİLİK ( Sayfa: 1-93))
    Alfred ADLER
    Özet: Abdullah YÜCE

9. Kitap: GÜDÜLENMENİN MUCİZESİ
    George SHINN
    Özet: Mehmet TOPRAK

10. Kitap: GİRİŞİMCİLİK TUTKUSU
       Küçük İşletmeler Niçin Batıyor, Nasıl Büyüyor?
      Michael E. GERBER
       Özet: Burhan SARGIN

11. Kitap: KAZANAN TUTUM
       John C. MAXWELL
       Özet: Neslihan KOCAMAN

12. Kitap: YENİ GERÇEKLER
       Peter F. DRUCKER
       Özet: Yeşim ASLAN

13. Kitap: BAŞARI İÇİN STRATEJİLER
      ÖNDERLİK (Sayfa 192-210)
      John MAXWELL ve Jim DORNAN
      Özet: Ergül TUNÇ

14. Kitap: İŞLETME FAKÜLTESİNDE ÖĞRETİLMEYENLER
       Paul B. THORNTON
       Özet:Tolga BİLEN